วิธีการสีข้าว

การขัดข้าวควรจะมีการพิจารณาประสิทธิภาพทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่กรรมวิธีการรับซื้อวัตถุดิบ เป็นข้าวเปลือก ผ่านกรรมวิธีการผลิตต่างๆจนกว่าการบรรจุ โดยมีขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้

1. ชำระล้างข้าวเปลือก เพื่อ แยกแยกสิ่งเจือปน ตัวอย่างเช่น ฟาง เศษพืช ฝุ่นผง ผง ก้อนกรวด ทราย ออกมาจากข้าวเปลือก กระบวนการทำความสะอาดข้าวเปลือกเป็นการชำระล้างแบบแห้งอย่างเช่น ที่กรองร่อน ตัวอย่างเช่น

แยกสิ่งปลอมปนที่มีขนาดแตกต่างจากข้าวเปลือก อาทิเช่น ฝุ่นละออง ฟาง ก้อนกรวด ทราย รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมอื่นๆบางทีอาจใช้ที่กรองร่อน หรือใช้ลมเป่า เครื่องจักร เรียกว่า GRAIN SEPARATOR

แยกสิ่งปลอมปนที่ มีขนาดใกล้เคียงอาหารเปลือก โดยใช้การแยกด้วยความหนาแน่น หรือความถ่วงจำเพาะ โดยเครื่องจักร เรียกว่าเครื่องแยกเม็ดหิน (destoner)

แยกโลหะด้วยเครื่องจับโลหะ

ประสิทธิภาพข้าวสาร

การขัดข้าวเปลือกจะได้ผลิตภัณฑ์ข้าวสารโดยประมาณ 68-70% รำ 8-10% และก็แกลบ 20-24%

ข้าวสาร คุณภาพดี ควรจะสีได้ข้าวเต็มเม็ด (whole kernels) และก็ต้นข้าว (head rice) มากมายโดยมีข้าวหัก (brokens) น้อยต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ข้าวหักในระหว่างการขัดเป็นเม็ดยาวมากมาย เม็ดเหยเก ไหมบริบูรณ์ เม็ดมีท้องไข่ หรือ เม็ดอ่อน การเกิดเม็ดร้าวก่อนที่จะมีการสี ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเก็บเกี่ยวข้าวแช่น้ำ หรือเก็บเกี่ยวช้า และการกระทำข้างหลังการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม

ข้าวเต็มเม็ด (whole kernels) คือ เมล็ดข้าวที่อยู่ในภาวะเต็มเม็ดไม่มีส่วนใดหัก เมื่่อแบ่งส่วนข้าวเต็มเม็ดตามความยาวของเม็ดออกเป็น 10 ส่วนเท่าๆกัน ให้รวมทั้งเมล็ดข้าวที่มีความยาวตั้งแต่ 9 ส่วนขึ้นไปเป็นข้าวเต็มเม็ดด้วย

ชั้นของเมล็ดข้าว (classes of rice kernels) คือ ชั้นของเมล็ดข้าวที่แบ่งตามระดับความยาวของข้าวเต็มเม็ด

ข้าวขาวเม็ดยาว ชั้น 1 (long grain class 1)หมายถึงข้าวเต็มเม็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0 มม.

ข้าวเม็ดยาว ชั้น 2 (long grain class 2)เป็นข้าวเต็มเม็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0 มม.

ข้าวเม็ดยาว ชั้น 3 (long grain class 3)หมายถึงข้าวเต็มเม็ดที่มีขนาดความยาวเกิน 7.0 มม.

ระดับการขัดให้แบ่งระดับการขัดออกเป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้

1. สีดีพิเศษ (extra well milled) เป็นการขัดขัดเอารำออกทั้งปวงจนกระทั่งเมล็ดข้าวมีลักษณะงามเป็นพิเศษ

2. สีดี (well milled) เป็นการขัดเอารำออกทั้งผองจนกระทั่งเมล็ดข้าวมีลักษณะงดงามดี

3. สีปานกลาง (reasonably well milled) เป็นการขัดขัดเอารำออกเป็นส่วนมากกระทั่งเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยพอควร

4. สีปกติ (ordinarily milled) เป็นการขัดขัดเอารำออกแต่เพียงนิดหน่อย

ฝาก100รับ50

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *