ประวัติความเป็นมาของมะพร้าวแก้ว

มะพร้าวแก้ว 1

มะพร้าวแก้ว 1

ประวัติความเป็นมาของมะพร้าวแก้ว

มะพร้าวเป็นไม้ผลที่มีอยู่ทั่วๆไป สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศสามารถกินได้อีกทั้งมะพร้าวอ่อน น้ำมะพร้าว มะพร้าวแก่ น้ำกะทิ ….แม้กระนั้นที่บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานดัดแปลงมะพร้าวเป็น มะพร้าวแก้วโดย…กลุ่มอาชีพสตรี
พุทธศักราช 257 สตรีสมัครใจบ้านน้อยปริมาณหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อจะสืบหารายได้เสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ก็เลยได้ติดต่อประสานงานขอรับการส่งเสริมจากที่ทำการอุตสาหกรรมจังหวัดเลยให้มาฝึกหัด และก็ฝึกการสอนการทำของหวานต่างๆกระบวนการทำมะพร้าวแก้ว เพื่อนำไปจัดจำหน่ายที่แก่งงอตัวซึ่งเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด อาชีพกระบวนการทำมะพร้าวแก้วก็เลยได้ ขยายขอบเขตไปอย่างมากมายรวมทั้งปรับปรุงจากแนวทางการทำเป็นฝอยๆเป็นแผ่นแต่ว่าการเลี้ยงชีพดังที่กล่าวมาแล้วยังเป็นการเลี้ยงชีพ ทำใครทำมัน ไม่จัดการในรูปกรุ๊ป

มะพร้าวแก้ว

พุทธศักราช 2536 การค้าที่ทำใครทำมันทำให้ถูกเอาเปรียบแล้วก็การกำหนดราคาก็ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก็เลยมีการรวมตัวกันเป็นกรุ๊ปโดยได้รับการช่วยสนับสนุนจากที่ทำการปรับปรุงชุมชนอำเภอเชียงคานแล้วก็ที่ทำการเกษตรอำเภอเชียงคาน ได้มาตั้งขึ้นกรุ๊ปและก็ฝึกหัดพอกพูนความชำนาญให้แก่สมาคมสตรีในด้านการจับกลุ่ม การกำหนดกฎข้อตกลง การตั้งคณะกรรมการบริหาร การสืบเสาะหาทุน การจัดทำบัญชี ตลอดจนเรียนรู้ศึกษางานกรุ๊ปที่ประสบความสำเร็จ กรุ๊ปกล้วยอบน้ำผึ้ง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก …สมาชิกเริ่มริเริ่มตั้งขึ้น 33 คนร่วมทุนเริ่มต้นคนละ 500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท ถัดมาสมาชิกนิดหน่อยได้ยื่นใบลาออกเหลือสมาชิก 16 คน ถัดมาที่ทำการปรับปรุงชุมชนช่วยเหลือทุน 36,000 บาท กรุ๊ปได้เช่าสำนักงานกรุ๊ปมาแต่ว่าเริ่มไม่สบายสำหรับเพื่อการทำงานก็เลยรวมทุนจากกำไรทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่ม 90,000 บาทระดมทุนจากสมาชิก 16 คนๆละ3,750 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท ซื้อที่ดิน 1 งาน 26 ตารางวา ราคา 150,000 บาท เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการของกรุ๊ปถัดไป 2539 กรมการพัฒนาชุมชนช่วยเหลืองบประมาณสร้างศูนย์แสดงการตลาด 400,000 บาทปี 2543ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากที่ทำการปรับปรุงชุมชนเป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิต 200,000 บาท 2544 ศูนย์การศึกษาเล่าเรียนนอกสถานที่เรียนช่วยเหลือทุนปัจจัยสำหรับการผลิต 80,000 บาท สินเชื่อจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 150,000 บาท

ตอนนี้สมาคมสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนรูปผลิตผลโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในเขตแดนดังเช่น มะพร้าวแก้ว กล้วยอบเนย กล้วยทอด กล้วยฉาบ วุ้นมะพร้าว ของหวานทองคำพับ มะขามคลุก/สามรส แล้วก็น้ำผลไม้ตามฤดูกาลการวิวัฒนาการผลิต……สู่การตลาด
ระบบการผลิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สินค้ามีคุณภาพเป็นที่เรียกร้องของตลาด สินค้าควรจะมีการพัฒนารวมทั้งการบรรจุภัณฑ์จำต้องได้รับการพัฒนา เนื่องมาจากเป็นกรุ๊ปที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าของกรุ๊ปมีนานัปการ ตามฤดูกาลของผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นทรัพยากรของแคว้น กรุ๊ปได้มีการปรับแต่งพัฒนากรรมวิธีการสร้างโดยเน้นย้ำการสร้างที่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่มีสารเจือปนรวมทั้งไดรับการยืนยันประสิทธิภาพมาตรฐานจากสาธารณสุขจังหวัดเลย(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) การตลาดจัดจำหน่ายทั้งยังปลีกและก็ส่งในที่ทำงานกรุ๊ป แก่งงอ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เครดิตฟรี50 ล่าสุด